Jak funguje požární poplach?

Požární poplach v kanceláři je obvykle nastaven na zvýšit bezpečnost zaměstnanců a bezpečnost majetku podniky. Jeho hlavním účelem je pomoci včasná detekce zdroje požáru a přenosu signálu, který zahrnuje kouřové a hasicí systémy.

Obsah

  1. Princip požární signalizace
  2. Schéma požární signalizace
  3. Výfukový systém kouře

Princip požární signalizace

detektordetektordetektor kouře

Požární poplach nainstalovaný v kancelářích může automaticky reagovat na přítomnost kouře v místnosti a ostré zvýšení teploty, což umožňuje vyrábět potřebné akce zaměřené na zajištění úplné bezpečnosti zaměstnanci podniku a bezpečnost jeho majetku. V snímání nebezpečného signálu, který bude generován senzory požární poplach, systém začne provádět následující Akce: Nucené větrání je vypnuto. Připojuje se systém odvádění kouře.

Napájení je vypnuto (výjimkou je speciální vybavení). Výtahy jsou vyňaty z nebezpečného prostoru. Připojuje se nouzové osvětlení a světelná signalizace cest a východů, určené k evakuaci lidí. Nouzové otevření východy na únikové cestě. Systém oznámení se zapne pomocí informace určené pro nebezpečnou zónu. Detekuje ložiska – požární poplachy pomocí detektorových senzorů a – pro zpracování informačních protokolů a řízení formování alarmy jsou používány také ovládací panely periferní zařízení.

Schéma požární signalizace

Princip požární signalizace (schéma)Princip požární signalizace (schéma)princip požárního poplachu (schéma)

Moderní požární poplach v kanceláři je systém hardware, který lze integrovat s ostatními bezpečnostní systémy. Jeho instalace v kancelářích považováno za povinné pro všechny podniky. Při výběru společnosti pro při objednávce instalace takového poplachu musíte zkontrolovat Má požární licenci pro všechny typy prací. Přítomnost takových licence (vydává ministerstvo mimořádných událostí), je povinné.

Výfukový systém kouře

systém odvádění kouřesystém odvádění kouřesystém odvádění kouře

Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: